Mecidiyeköy, Şehit Ahmet Sk

Ada Residence Kat:4

9:00 - 18:00

Pzt-Cm

Covid-19 nedeniyle vefat eden sağlık çalışanları ile ilgili yayınlanan sirküler

Covid-19 nedeniyle vefat eden sağlık çalışanları ile ilgili yayınlanan sirküler

Sağlık Bakanlığı Konuya İlşkn Genel Yazı Yayımladı.

Covid-19 nedeniyle vefat eden sağlık çalışanları vazife malullüğü/malullük hükümlerinden yararlanabilecek

Bu genelge çerçevesinde, Sağlık çalışanlarından görevlerini yapmakta iken, görevlerinin çeşitli sebep ve tesiri ile Covid-19 tanısı ile tedavi alıp tedavi sonucu Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Kurulunca “malul” olduğuna karar verilenler ile hayatını kaybedenlerin kendilerinin veya yakınlarının başvurularına istinaden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 14 üncü ve 47 nci maddelerine göre “meslek hastalığı” veya “vazife malullüğü” hükümlerinden yararlandırılmaları söz konusu olabilecektir.

Başvuru İşlemleri

Bu itibarla Covid-19 tanısı alıp rahatsızlanan veya hayatım kaybeden sağlık çalışanlarının “Meslek Hastalığı” ile “Vazife Malullüğü” hükümleri kapsamına alınma ve ilgili mevzuat ile sağlanan haklardan yararlandırılma talebinde bulunmaları durumunda;

• Başvuru için EK 1 ‘de yer alan form, açıklamalarda belirtildiği üzere eksiksiz olarak doldurulup ilgili birim amiri (11/11çe Sağlık Müdürü, Başhekim) ve sonrasında İl Sağlık Müdürü tarafindan onaylanacaktır.

• Bakanlığımıza bağlı kurum ve kuruluşlarda istihdam şekli olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin I ınci fıkrasının (A) bendi kapsamında görev yapan memurlara ilişkin onaylanmış başvuruları, İl Sağlık Müdürlüklerimizce alınıp Bakanlığımıza gönderilecek ve söz konusu başvurular Bakanlığımız aracılığıyla Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına gönderilecektir.

• Bakanlığımıza bağlı kurum ve kuruluşlarda istihdam şekli olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (A) bendi kapsamında görev yapan memurlar dışında görev yapan değişik statülerdeki diğer çalışanlara ilişkin onaylanmış başvurular, İl Sağlık Müdürlükleri aracılığıyla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüklerine gönderilecektir.

• Üniversitelere bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışanların başvuruları, Üniversiteler tarafından alındıktan sonra ilgisıne göre Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına veya ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüklerine yine Üniversiteler tarafından gönderilecektir.

• Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık çalışanlarına ilişkin onaylanmış başvurular Özel sağlık kurum ve kuruluşları tarafından alındıktan sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğüne yapılacaktır.

“Başvuru Formu eksiksiz doldurulmalıdır. Ayrıca, Sağlık Müdürü/Başhekim ve İl Sağlık Müdürü tarafından onaylanmalıdır.”