Mecidiyeköy, Şehit Ahmet Sk

Ada Residence Kat:4

9:00 - 18:00

Pzt-Cm

İş & Sosyal Güvenlik Danışmanlığı

İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanlığı


Sosyal Güvenlik Reformu ve sonrasında çalışma mevzuatına gelen mühim değişiklikler, şirketlere önemli yükümlülükler getirmektedir. Çalışma yaşamında bulunan yönetimsel yaptırımların yükü ve çoğalan denetimler telafisi güç sonuçlara sebep olabilmektedir. Yapılan düzenlemeler, şirketlere getirdiği önemli yükümlülüklerin yanı sıra mühim fırsatlar dahi sunmaktadır. İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatının dinamik yapısı ve karmaşıklığı işletmelere profesyonel desteği mecburi kılmaktadır. IMPERIAL Kurumsal Danışmanlık olarak, alakalı kamu kurumlarında derin deneyime sahip yetkin ekibimizle düzen kontrolü, müşavirlik, eğitim hizmetleri ve aynı zamanda fırsatları daha iyi değerlendirebilmek adına teşviklerin takibi ve en uygun teşviklerden yararlanılması için danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

 

Çalışma Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu senede 100 binden çok işyerini denetlemektedir. Planlı denetleme, bildirme, şikâyet, minimum işçilik ve karşı araştırma gibi farklı konularla işyerlerinin denetlenmesi muhtemel olmaktadır. Bu hizmetimizle yaşanacak bir denetim ve araştırmaya karşı şirketinizde bulunan riskleri tespit eder ve muhtemel kayıplarınızın önüne geçerek İnsan Kaynakları operasyonlarınızda güven sağlarız. Uyum kontrolü kapsamını 2 ana başlıkta alttaki gibi sıralayabiliriz:

 

İş ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları;

Check-Up Hizmetleri,
İşyeri Kayıt ve belgelerinin mevzuata uygunluğu,
Prim Teşviklerinden Yeterince ve doğru yararlanma
İdari Para Cezası gerektirecek konular evveli bildirim,
Bordrolama,
Eksik gün bildirimleri,
Teşviklerden doğru yararlanma,
İş kazası ve meslek hastalığı olayları,
Prime Esas Kazanç Matrahları,
Asgari İşçilik,
Kayıt dışı/Sahte Sigorta,
Taşeron İşlemleri,
Muafiyet ve İstisnaya konu uygulamaların kontrolü.


İş Mevzuatı Uygulamaları;

İş sözleşmeleri,
Ücret türleri,
Fesih Uygulamaları,
Kıdem-İhbar Tazminatları,
İbranameler,
Çalışma Saatleri ve Fazla Mesailer,
İzin Uygulamaları,
Sözleşmeye göre SGK bildirimleri,
Zorunlu kurullar,
Muvazaalı alt işverenlik,
Alt işverenden kaynaklanacak ek maliyet riskinin minimize edilmesi.

hizm_isguvenlik_res1

Yeni İstidham Teşviklerinden Faydalanın ;

7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 17.11.2020 tarihinde yürürlüğe girerek Resmi Gazetede ilam edilmiştir. İlgili Kanunun 13.Maddesi ile 4447 Sayılı Kanuna Geçici 28.maddesi eklenmiş,
Bu kapsamda,
2019/Ocak ila 2020/Nisan dönemlerinde sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumuna aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermeyen özel sektör işyerlerinde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren işe alınanların fiilen çalıştırılmaları hâlinde, prim ödeme gün sayısının 44,15 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene Fondan destek sağlanır. Hükmü getirilmiştir.