Mecidiyeköy, Şehit Ahmet Sk

Ada Residence Kat:4

9:00 - 18:00

Pzt-Cm

Finansal Süreç Danışmanlığı

Finansal Süreç Danışmanlığı


Şirketlerin kısa, orta ve uzun vadeli finansal durumlarını; hazır değerler, maddi ve mali duran varlıklar ile öz kaynaklar bazında ilgili sektör ve genel piyasa hassasiyetleri göz önünde tutularak kuruma özel bir finansal stratejik plan oluşturulması ve plana göre işlenecek programların uygulamasında ortak sorumluluk anlayışı ile takibini ve çapraz denetimini kapsayan süreç hizmetlerinin bütünüdür.

  • Stratejik finansal planlamasının çalışılarak kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerin net şekilde saptanarak ilgili planlara uygun güncel programların işlenmesi
  • Düzenli Olarak Tüm Finansal Tabloların Takibi / Analizleri / Yorum Raporları / Problem Çözüm Sunumları / Denetimleri
  • İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanlığı
  • Hukuk Müşavirlik Hizmetleri ile Vergi Davaları ve İhtilaflı İşler
  • Yabancılar İçin Şirket Kurulumu İş Yeri Açma
  • Konkordato Süreç Yönetimi
  • KOSGEB & KVKK Geri Kazanımları

Imperial ICC; finansal danışmanlık sürecince oluşabilecek makro veya sektörel kırılganlıklar ile resesyon ve şok dönemlerinde finansman ihtiyaçlarına yönelik optimum çözümlerin geliştirilerek sunumlarının yapılması ve olası aksaklıkların giderilmesine yönelik finansal risk yönetimince ihtiyaçların karşılanmasını amaçlar.
Finansal Süreç Hizmetleri:
• Kuruma ait tüm mali tabloların analiz ve yasalara uygunluk denetimlerinin yapılması
• Denetimler sonucunda kanunlar çerçevesinde yapılandırılan finansal tabloların ilgili rasyolar ile krediye uygun hale getirilerek gerekli finansal alt yapının geliştirilmesi
• Kurumun kredi notunun iyileştirmesi amacıyla Imperial ICC’ye özel finansal stratejiler ışığında nakit akışı yönetimi için optimal yöntemin geliştirilmesi
• Finansal kaynaklara kolay erişim bağlamında doğru irtibatların sağlanması,
• Zor durum ya da düşük oranda faiz ya da kar paylarının geçmiş dönemlerde daha yüksek kullanılmasına müteakip, lokomotif bankalar nezdinde yapılandırma planın hazırlanarak birkaç finans kurumu nezdinde ana bankanın belirlenerek düşük oranlı finansman temini
• Sektörel Analiz
• Şirketlerin TTK ve Kurumlar Vergisi kapsamında, finansal analizlerinin durumu sonucunda (gerek görülmesi durumunda) çözüm ortaklarıyla devir, birleşme, bölünme (nev’i değişikliği) süreçlerinin yönetilmesi
• Şirketin ana girdi (ithalat) alımlarının akreditif, yabancı para ya da TL alım prosedürlerinin belirlenmesi
• Gerekli görülmesi durumunda şirket personeline/uzmanlara finansal eğitimlerin verilmesi

Imperial ICC Finansal Danışmanlık