Mecidiyeköy, Şehit Ahmet Sk

Ada Residence Kat:4

9:00 - 18:00

Pzt-Cm

İşsizlik ödeneği alırken işe girenler için yapılacak pirim desteği uygulaması

İşsizlik ödeneği alırken işe girenler için yapılacak pirim desteği uygulaması

İşsizlik ödeneği alırken işe girenler için yapılacak pirim desteği uygulaması (İş’e hızlı dönüş teşviki) İŞKUR, Pirim Desteği Uygulamasına İlişkin Usul ve Esasları belirledi.

HAK KAZANMA ŞARTLARI-1

Sigortalı işçiler;

a) 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda yer alan şartları sağlayarak işsizlik ödeneğine hak kazanmış olmak,

b) Yeni bir işsizlik ödeneğine hak kazanılan fesih tarihini takip eden 90 gün içerisinde olmak kaydıyla 17/11/2020 tarihinden itibaren özel sektör işyerlerinde işsizlik ödeneği alınan dönem içerisinde işe girmek,

c) İşe girdiği tarihten itibaren en az 12 ay süreyle 4447 sayılı Kanun kapsamında hizmet akdine tabi olarak kesintisiz çalışmak,

d) Prim desteği için SGK’ya talepte bulunmak, koşullarını birlikte taşımaları halinde prim desteğine hak kazanırlar.

“4447 sayılı Kanununun ek 7 nci maddesinin yürürlük tarihinden itibaren(17/11/2020) 12 aylık süre dolmadan yapılan başvurular dikkate alınmaz. “

“Prim desteği başvurusu SGK tarafından belirlenecek yönteme göre hak sahibince SGK’ya yapılır.”

HAK KAZANMA ŞARTLARI-2

• “12 aylık hizmet akdine tabi olarak kesintisiz çalışma” şartının sadece aynı özel sektör işyerinde sağlanması zorunlu değildir. Ara verilmeden tekrar işe başlatılmış olmak kaydıyla farklı özel sektör işyerlerinde yapılan çalışmalar da bu şartın sağlanmasında esas alınır. Çalışmanın özel sektör işyerinde olup olmadığı SGK tarafından belirlenir.

• “12 aylık hizmet akdine tabi olarak kesintisiz çalışma” şartının sağlanmasının tespitinde SGK kayıtları esas alınır ve söz konusu dönemde 360 gün süreyle işsizlik sigortası prim bildirimi yapılmış olması gerekir. Ancak, ay içerisinde “01- İstirahat” nedeniyle prim bildirilmeyen süreler ile ara verilmeden çalışılmasına rağmen işten çıkış-işe giriş nedenleriyle ay içinde 30 günden az prim bildiren süreler “12 aylık hizmet akdine tabi olarak kesintisiz çalışma” şartının sağlanmasının tespitinde kesinti sayılmaz.

• Prim desteğinin sağlanmasında; sadece “12 aylık hizmet akdine tabi olarak kesintisiz çalışma” şartının sağlandığı işsizlik ödeneği hak sahipliğine esas fesih tarihinden sonraki 90 gün içindeki işe girişler esas alınır, işsizlik ödeneği hak sahipliğine esas fesih tarihinden sonraki 90 gün geçtikten sonraki işe girişler esas alınmaz.

• Prim desteğinden aynı işsizlik ödeneği hak sahipliği için sadece bir defa yararlanılır.

“Prim desteğine esas gün sayısı, fesih tarihinden sonraki 90 gün içindeki işsizlik ödeneği ödeme gün sayısı kadardır.”

PRİM DESTEĞİ ÖDEMESİ

• 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca sigortalı sayılanlar için geçerli olan uzun vadeli sigorta primi işveren ve sigortalı hisseleri, İŞKUR tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna prime esas kazanç alt sınırı üzerinden ödenir.

• Prim desteğine esas gün sayısı, fesih tarihinden sonraki 90 gün içindeki işsizlik ödeneği ödeme gün sayısı kadardır.

• Ödemeler; SGK’nın Fona aktaracağı işsizlik sigortası prim gelirlerinden mahsup edilmek suretiyle yapılır.

“SGK, yapılan başvuruya müteakip İŞKUR’dan işsizlik ödeneği ödeme dönemlerine ilişkin verileri sorgular. 12 aylık kesintisiz çalışmış olma şartına ilişkin gerekli kontrolleri SGK kendi kayıtları üzerinden yapar ve bu Usul ve Esaslar kapsamında hak kazanma şartlarını sağlayan sigortalılar adına işsizlik ödeneğinin ödendiği dönem için hizmet kaydı oluşturur.”