Mecidiyeköy, Şehit Ahmet Sk

Ada Residence Kat:4

9:00 - 18:00

Pzt-Cm

Firmamız Hakkında

IMPERIAL ICC

Ne istediğinizi biliyoruz.
Başarılı kaynak planlamalarının arkasında biz varız.

Kriz zamanlarında şirketlerdeki finansman departmanları, planlarını tam uygulayabilmek için nakit akışına ihtiyaç duyarlar. Son olarak, Covid-19 salgını, bölgesel faktörler ve bunlara bağlı olarak Türk Lirası’nın yabancı paralar nezdinde değer kaybına uğraması likidite ihtiyacını her sektörde kendini hissettirdi. Tahsilatlarda ve buna bağlı olarak ödemelerde oluşan aksaklıklar, planlanan programın dışına çıkılmasına yol açtı.

 

IMPERIAL KURUMSAL DANIŞMANLIK, kanunlar çerçevesinde, şirket bilançolarının ve gelir tablolarının, bunlara bağlı günlük, haftalık, aylık, yıllık nakit akışlarının rasyonel kavramlarla, tüm teknik analizlerinin ve finansal sisteme bağlı rasyolarının hazırlanarak standartlara uygun hale getirilmesini, daha sonrasında, bilançodaki geçiş hesaplarının düzletilerek krizlere karşı yedek akçelerinin oluşturulmasını, konjonktürel ve finansal değişkenler eşiğinde yorumlanarak trend analizlerinin en uygun şekilde yapılmasını ve son olarak, bu analizler üzerinden gerçeğe uygunluk ilkesi içerisinde çözüm odaklı planların üretilmesini sağlamaktadır..

 

Bu çerçevede IMPERIAL KURUMSAL DANIŞMANLIK olarak, şirketler ve bireysel varlıklar nezdinde değer kaybını önleyici güncel yorumlar ile şirketlerin tüm aktif ve pasif değerlerinin artış ve azalışlarını hesaplayarak bu çerçevede yine en uygun kararlar eşliğinde sağlıklı verileri toplayarak, şirketinizin, bir nevi blokaj (koruma) yöntemiyle, krizlere karşı korunmasını sağlıyoruz. Aynı zamanda bu çalışmaların sonucu olarak, bilançoların gerçek değerlerine ulaşması ve finansal ve devlet kurumları nezdinde daha güçlü yapıyla, finansal kaynakların daha erişilebilir olmasını sağlıyoruz.

Bunlara ilaveten, şirketinizin finans departmanına sunduğumuz eğitimlerle ve hazırladığımız raporlarla farklı senaryolara karşı daha hazırlıklı ve krizlere karşı daha dirençli bir yapı oluşturmanıza destek oluyoruz.

 

Imperial ICC’nin deneyimli kadrosu; tüm mevzuata ve revize düzenlemelere en hızlı şekilde ve sürekli hakim olabilmek adına sektöre özel bilgilerini birbirleriyle sürekli paylaşan sektördeki en deneyimli ve dinamik kadroya sahiptir.

Aralarında GMY ve kredi tahsis uzmanlarını da içeren ve sektörel uzmanlık tecrübe seviyelerine göre özel gruplara ayrılmış stratejist, analist ve denetimcilerden oluşan Imperial ICC teknik ekibi, birbirleriyle sinerji oluşturan özel bir çalışma temposu ile süreç danışmanlığını bütünsel olarak yürütür.

Hizmetlerini paylaştığı kurumun hedeflenen rotada yol almasında veya olası rotadan sapmalarda bir ikinci kaptan görevi üstlenir.

Imperial ICC, kanunlar çerçevesinde, şirket bilançolarına ve gelir tablolarına bağlı günlük, haftalık, aylık, yıllık nakit akışlarının rasyonel kavramlarla, tüm teknik analizlerinin ve finansal sisteme bağlı rasyolarının hazırlar.

Finansal süreç danışmanlığı hizmetlerini paylaştığı kurum; tüm yasal standartlara uygun hale getirilerek bilançodaki geçiş hesaplarının düzletilmesini ve krizlere karşı yedek akçelerinin oluşturur.

Kuruma ait tüm finansal tabloların konjonktüre uygun ve finansal değişkenler eşliğinde düzenli takibi, raporlanması, yorumlanması ve trend analizlerinin optimal sunumunu takiben olası ihtiyaç ve problemlere yönelik geliştirilecek çözümlerin uygulanması safhalarında yasa ve gerçeğe uygunluk ilkeleri çerçevesinde en hızlı çözümler içeren revize planların üretilmesini sağlar.

Bu çerçevede Imperial ICC; şirketler ve bireysel varlıklar nezdinde değer kaybını önleyici güncel yorumlar ile somut çözümler geliştirerek şirketlerin tüm aktif ve pasif değerlerinin artış ve azalışlarını hesaplamak kaydıyla en uygun kararların uygulanması amacıyla sağlıklı verileri toplar.

Kurumu; Imperial ICC; nev~i şahsına özgün bir blokaj yöntemiyle, kurumsal, sektörel, ulusal ve global, her türlü finansal krize karşı özel bir korunma altında çalışmasını sağlar.

Aynı zamanda bu çalışmaların sonucu olarak, bilançoların gerçek değerlerine ulaşarak bankalar, finans ve devlet kurumları nezdinde kredibilitesi yüksek,güçlü bir yapıyla, tüm finansman kaynaklarına kolay ve hızlı erişebilir olmasını sağlar.

Ayrıca ilgili kurumun finans departmanına sunduğu eğitimler ve hazırladığı analiz raporlarının ulusal, sektörel ve kurumsal olarak üç ayrı bağlamda sunduğu özel yorumlar ile farklı senaryolara karşı hazırlıklı ve krizlere karşı dirençli bir yapı oluşturmasına destek verir.

Neden IMPERIAL ICC ?

Bilgi & Birikim

Imperial ICC; 1997’den günümüze uzanan finansal danışmanlık sürecinde 2010 itibariyle kazanımda kalite farkı noktasında sektörün en iddialı firması konumunu korumaktadır. 30’a yakın farklı sektörde edindiği tecrübelerini, özellikle sektörler arası çapraz bilgi paylaşımı ile yaratıcı çözümler sunar.
  ‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏  ‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏  ‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏  ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏  ‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏  ‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏  ‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏  ‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏

Düzenli Rapor / Düzenli Denetim

IMPERIAL ICC; Sektörel koşulları göz önüne alarak, belirlenen hedef, mevcut performans ve olası problemlere ilişkin düzenli olarak finansal tablo takibi ve stratejik çözümler geliştirilmesine yönelik raporlar sunuları hazırlayarak işletmenin finansal verimlilik denetimini üstlenir.

 

Risk & Getiri Analizi

IMPERIAL ICC; finansal süreç danışmanlığı kapsamında sunduğu bütünsel hizmetlerini olası güncel problemlere güncel hızda çözüm prensibiyle yaklaşarak şirketlerin ticari faaliyetlerinde oluşan nakit akışlarında minimum risk ve maksimum fayda üzerine şekillendirdiği optimal dengesini yasalara uygunluk denetimleri ile sağlar.

Finansal Öngörü & Stratejik Planlama

IMPERIAL ICC; dinamik bir likidite sisteminin sürdürülebilirliği hedefi ile işletme sermayesi stoklama ve öz kaynak bütçelemelerini kurumun optimal kazanımını göz önünde tutacak etkinlikle planlar, uygulanacak çözüm yöntemini yakından takip ederek tüm süreci denetler.
Uzun yıllardır finansal alanda faaliyet gösteriyor ve finansal danışmanlık konusundaki tüm ihtiyaçlarınızı karşılıyoruz. Uzman kadromuzla sizlere pozitif katkı sunuyoruz.
19
+ 7
Uzman Kadromuz ile
100
+
Proje
200
+
Finansal Destek
15
Yıl
Başarılı Hizmet

0(212) 347 22 33 Bizimle İletişime Geçin

Bize Ulaşın