Mecidiyeköy, Şehit Ahmet Sk

Ada Residence Kat:4

9:00 - 18:00

Pzt-Cm

Yabancılar için Vatandaşlık Başvurusu, Çalışma İzinlerinin Alınması & Şirket Kurulumu

4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, eşit muamele ilkesine dayalı olup uluslararası yatırımcıların yerel yatırımcılar ile aynı hak ve yükümlülüklere sahip olmasına olanak tanımayan kanun çerçevesinde tüm yabancılar Türkiye’de uluslararası yatırımcılar statüsünde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre Anonim Şirket ve Limited Şirket tüzel kişiliklerini kurabilmektedir.

Ayrıca, yine 4817 sayılı Yabancıların Çalışma izinleri hakkındaki Kanunun 7. maddesine hükmünce; Bağımsız olarak çalışacak yabancı vatandaşlara, Türkiye’de en az beş yıl kanuni ve kesintisiz olarak ikamet etmiş olmaları şartı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca bağımsız çalışma izni verilebilir. Bu çalışma izni şahsın serbest meslek erbabı kapsamında şahıs şirketi açmasını olanak sağlayacaktır

Yukarıda belirtilen kanun kapsamında kurmak istenilen şirket türünün veya yabancı ortak olarak faaliyet gösterme talebinin karşılanması noktasında IMPERIAL ICC, tüm tecrübeli ekibi ile çözüm ortağı olarak kurumun yanında yer alır.

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20’nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi kapsamında: “En az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarı peşin olarak yatırılan taşınmazın satışının vaat edildiğine dair noterden düzenlenen sözleşmenin üç yıl süreyle devri ve terkini yapılmayacağı taahhüdüyle tapu siciline şerh edildiği Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen yabancı kişiler Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir” hükmünce TC Vatandaşlık İşlemleri yapılabilmektedir.

Bu bağlamda, gayrimenkul alımı nezdinde vatandaşlık talebinin, tüm şartlarının yerine getirilmesi suretiyle bu işlemlerin yapılabilmesi ve takibi için Imperial ICC, yine konuya özel tecrübe sahibi ekibiyle sorumluluğu paylaşan çözüm ortaklığı anlayışı ile tüm işlem sürecinde kurumun yanında yer alır.

hizm_yabanci_sirket_kuruls_res1